LZS Líně a Bechyně vás srdečně zve na:
„Bloody Prášily“
4.-5. dubna 2019, v 10.00 hod.

Agentura vojenského zdravotnictví

Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny

PS 150, Plzeň, PSČ 304 50, datová schránka hjyaavk

pořádají ve dnech 4. - 5. 4. 2019

odbornou konferenci na téma

"Bloody Prášily"místo konání - kongresové centrum SPORT-HOTEL Prášily

4. 4. 2019


9.30 - 10.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10.00 - 10.05 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

plk.v záloze MUDr. Michal Mareček

10.05 - 12.15 BLOK I.

 • Hemostatická resuscitace v bojové medicíně a terénní praxi - koncept "Blood Far Forward" a "Walking Blood Bank"

Miloš Bohoněk, plk. MUDr. Ph.D.

Primář OHKT ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

 • " Bloody ŽOK ...opravdu ne koloidy, faktory, krev....?!

Jan Bláha, doc. MUDr. Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

 • Smrtící výbuchy - bloody kazuistiky

Miloš Sokol, doc. MUDr. Ph.D.

Soudní lékař VÚSL ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

 • "Bloody life and death"

Fišera Vojtěch

LF UK Plzeň

12.05 - 14.00 PŘESTÁVKA - OBĚD

14.00 - 17.30 BLOK II.


 • "ECMO - Superbloody Bussiness"

Bělohlávek Jan, doc. MUDr. Ph.D.

Kardiocentrum 1.LF UK a VFN Praha

Vedoucí lékař II.interní kliniky kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha

 • ECMO UpToDate, ECMO in Trauma

Jiří Chvojka, MUDr. Ph.D.

LZS AČR, JIP I. interní kliniky FN Plzeň, ZZSPK

 • ECMO in Trauma, REBOA+CPR - ROSC

Jana Piskačová, MUDr.

LZS AČR, ARO odd. ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha

 • ECMO transport

Bohuslav Kuta, MUDr.

Nemocnice České Budějovice a.s., Kardiochirurgie a hrudní chirurgické odd.


5. 4. 2019

10.00 - 13.00 BLOK III.

 • "Bloody Airway"

Tomáš Henlín, plk. MUDr.

Zástupce přednosty pro věci vojenské Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Vojenská fakultní nemocnice Praha

 • POCUS během kardiopulmonální resuscitace - co nám skutečně říká?

Roman Škulec, MUDr. Ph.D.

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

 • Bloody First Responders ZZSPk

Lenka Ježková, Bc.

ZZS Pk

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Akce bude hodnocena kredity dle standard ČLK, pro NLZP dle Z. 96/2004 sb.

Konferenční poplatek 600,-Kč se hradí při zahájení konference, při účasti pouze 2.den je poplatek 150,-Kč

Účast lze doložit do celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Počet účastníků je omezen kapacitou konferenčního sálu.


- registrace účastníků: email: clzsline@gmail.com, napsat jméno, příjmení, titul

- rezervace ubytování: tel. 376 589 029 (9.00 do 15.00) infocentrum Prášilský ráj

www.prasilskyraj.cz

Ubytování si hradí každý účastník sám (v rozmezí 250 - 1200 Kč/noc dle vlastního výběru )

Dotazy posílejte e-mailem na clzsline@gmail.com nebo tel. 973 342 130

Petra Vyhnalová, pplk..MUDr.

OLZSaUM Líně, kontakt 601579659


Žlutá šipka - směr příjezdu do Prášil

Modrá šipka - Restaurace a penzion U Michala - informační kancelář-ubytování, strava

Červená šipka - místo konference U Beránka