„Letecká párty“
Trauma, KPR

Agentura vojenského zdravotnictví

Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny

PS 150, Plzeň, PSČ 304 50, datová schránka hjyaavk

pořádají ve dnech 20. - 21. 9. 2018

odbornou konferenci na téma

"Letecká párty"

Trauma, KPR

místo konání - kongresové centrum SPORT-HOTEL Prášily

20.-21. 9. 2018

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Akce bude hodnocena kredity dle standard ČLK, pro NLZP dle Z. 96/2004 sb.

Konferenční poplatek 600,-Kč se hradí při zahájení konference, při účasti pouze 2.den je poplatek 150,-Kč

Účast lze doložit do celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Počet účastníků je omezen kapacitou konferenčního sálu.

- registrace účastníků: email: clzsline@gmail.com, napsat jméno, příjmení, titul

- rezervace ubytování: tel. 376 589 029 (9.00 do 15.00) infocentrum Prášilský ráj

www.prasilskyraj.cz

Ubytování si hradí každý účastník sám (v rozmezí 250 - 1200 Kč/noc dle vlastního výběru )

Dotazy posílejte e-mailem na clzsline@seznam.cz nebo tel. 973 342 130

pplk. MUDr. Petra Vyhnalová

OLZSaUM Líně, kontakt 601579659

Žlutá šipka - směr příjezdu do Prášil

Modrá šipka - Restaurace a penzion U Michala - informační kancelář-ubytování, strava

Červená šipka - místo konference U Beránka

Harmonogram akce

Letecká párty 

Trauma, KPR

20. 9. 2018

9.30 - 10.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10.00 - 10.05 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

plk. MUDr. Michal Mareček

10.05 - 12.15 BLOK I.

 • Zajištěný transport kriticky nemocného pacienta ZZS, LZS

MUDr. Zbyněk Fuksa

Primář ARO, Nemocnice Na Homolce

 • Traumaprotokol LZS Jihlava

MUDr. Tomáš Vaňatka

Primář ZZS KV, vedoucí lékař LZS

 • LZS Liberec - Úraz el. proudem při manipulaci s autojeřábem - úkol z P155 Liberecká

MUDr. Vojtěch Vajdík

Vedoucí lékař LZS ZZS LK

 • Pád z výše a bodná rána v noze

MUDr.David Doubek

Vedoucí lékař LZS Praha, ZZS HMP

12.05 - 14.00 PŘESTÁVKA - OBĚD

14.00 - 17.30 BLOK II.

 • Systém LZS v Rakousku

Vedení ÖAMTC

 • Přehled německého leteckého záchranného systému a struktury ADAC jako poskytovatele

Ringo Schulze-Wobad, ADAC Air Rescue

 • Popálenina v PNP

Bc.Viktor Bažant, DiS.

LZS Praha, ZZS HMP

 • Zhodnocení Aplikace Záchranka a novinky pro rok 2019

Ing. Filip Maleňák

Aplikace Záchranka, z.ú., 1.Medical Information Technologies, s.r.o.

21.9. 2018

10.00 - 13.00 BLOK III.

 • Transport pacienta za kontinuální nepřímé srdeční masáže při OHCA na NECMO

MUDr. Jana Piskačová

LZS AČR, ARO odd. UVN Střešovice

 • Zavalení

Bc.Tomáš Kouba, DiS.

LZS Praha, ZZS HMP

 • "Společně máme větší šanci"

Kateřina Stoklasová, DiS.

Koordinátorka AED, ZZS Jčk

 • Letecké nehody LZS

Ing. Josef Bejdák

Vedoucí oddělení letových inspektorů AAII

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Akce bude hodnocena kredity dle standard ČLK, pro NLZP dle Z. 96/2004 sb.

Konferenční poplatek 600,-Kč se hradí při zahájení konference, při účasti pouze 2.den je poplatek 150,-Kč

Účast lze doložit do celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Počet účastníků je omezen kapacitou konferenčního sálu.

- registrace účastníků: email: clzsline@gmail.com, napsat jméno, příjmení, titul

- rezervace ubytování: tel. 376 589 029 (9.00 do 15.00) infocentrum Prášilský ráj

www.prasilskyraj.cz

Ubytování si hradí každý účastník sám (v rozmezí 250 - 1200 Kč/noc dle vlastního výběru )

Dotazy posílejte e-mailem na clzsline@seznam.cz nebo tel. 973 342 130

pplk. MUDr. Petra Vyhnalová

OLZSaUM Líně, kontakt 601579659