LZS Líně a Bechyně vás srdečně zve na odbornou konferenci na téma:
„Mission Impossible“

3.-4. října 2019 - školicí středisko U beránka

 9.30 - 10.00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10.00 - 10.05 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

plk.v záloze MUDr. Michal Mareček

10.05 - 12.15 BLOK I.

 • Rizika a úskalí poporodní adaptace novorozence

Martin Matas, MUDr.

JIRP neonatologické odd., FN Lochotín Plzeň

 • Závažná traumata u dětí

Alexandra Kotková, MUDr., J.Fremuth, MUDr., L.Šašek, MUDr.

JIRP dětské odd., FN Lochotín Plzeň

 • Zajištění dýchacích cest v přednemocniční péči - "tube or not tube ?"

Pavel Michálek, prof. MUDr. Ph.D.

KARIM, 1.LF UK a VFN Praha

 • " Kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme "

Vladimír Beneš, prof. MUDr. DrSc.

Přednosta neurochirurgické kliniky 1.LF UK, ÚVN Praha

12.05 - 14.00 PŘESTÁVKA - OBĚD

14.00 - 17.30 BLOK II.

 • "Respirační insuficience v dětském věku"

Pavel Michálek, prof. MUDr. Ph.D.

KARIM, 1.LF UK a VFN Praha

 • Jak darovat život svojí smrtí - Dárcovský a transplantační program v ČR

Lucie Baudyšová, DiS. Marie Šmejkalová, Bc.

KCT, IKEM Praha

 • Traumatická amputace v terénu

Petra Vyhnalová, pplk. MUDr.

LZS AČR Líně a Bechyně, ZZS PK

 • Tonutí a podchlazení dětí, management hypotermie LZS

Vojtěch Vajdík, MUDr.

Vedoucí lékař LZS Liberec

4. 10. 2019

10.00 - 13.30 BLOK III.

 • Letecké nehody vrtulníků LZS v ČR a okolních zemích

Josef Bejdák, Ing.

Vedoucí oddělení letových inspektorů ÚZPLN

 • Nehoda vrtulníku LZS PČR

David Doubek, MUDr.

LZS HMP PČR

 • Help impossible ? HVAD

Jana Piskačová, mjr.MUDr.

LZS AČR Líně a Bechyně, ARO odd. ÚVN Praha

 • Technické zásahy LZS PČR ve spolupráce s HZS

Tomáš Hytych, plk. Ing.

Ředitel LZS HMP PČR

BEZPEČNÁ ŠUMAVA

Místo konání: parkoviště Slunečná Prášily

5.10.2019

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Akce bude hodnocena kredity dle standard ČLK, pro NLZP dle Z. 96/2004 sb.

Konferenční poplatek 600,-Kč se hradí při zahájení konference, při účasti pouze 2.den je poplatek 150,-Kč

Účast lze doložit do celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Počet účastníků je omezen kapacitou konferenčního sálu.

- registrace účastníků: email: clzsline@gmail.com,prosím napsat jméno, příjmení, titul

- rezervace ubytování: tel. 376 589 029 (9.00 do 15.00) infocentrum Prášilský ráj

www.prasilskyraj.cz

Ubytování si hradí každý účastník sám (v rozmezí 250 - 2500 Kč/noc dle vlastního výběru )

Dotazy posílejte e-mailem na clzsline@gmail.cz nebo tel. 973 342 130

pplk. MUDr. Petra Vyhnalová

OLZSaUM Líně, kontakt 601579659

Žlutá šipka - směr příjezdu do Prášil

Modrá šipka - Restaurace a penzion U Michala - informační kancelář-ubytování, strava

Červená šipka - místo konference U Beránka